Hem

Samtalsrummet Terapi är en privat mottagning i Helsingborg, som erbjuder psykologisk behandling samt kurser och föreläsningar om bland annat stress, mindfulness och självmedkänsla. Mottagningen etablerades 2008.

Terapin grundar sig på modern och aktuell tillämpning av en psykodynamisk tradition. Men det förekommer också inslag av kognitivt och beteendeterapeutiskt inriktad psykoterapi, så kallad KBT. Hur terapin ser ut beror på vad som är mest angeläget för Dig.

Psykologiska problem kan visa sig som oro, ångest, nedstämdhet, svårighet i relationer, låg självkänsla, självkritik, destruktivt beteende, posttraumatisk stress, panikångest, kronisk smärta och andra kroppsliga besvär. Utifrån de problem och svårigheter du upplever arbetar vi mot en förändring, med ett bättre fungerande, minskade symtom och ökade förmågor.

Görgen Olsson
Samtalsterapeut, PDT (steg 1)
psykoterapi under handledning
Fil kand, psykologi