Om Samtalsrummet


Samtalsrummet etablerades 2008 och erbjuder psykoterapi, som bygger på evidensbaserad psykodynamisk grund, bland annat på tankarna bakom Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Korttidsterapin ISTDP är en fokuserad metod, vilket kan resultera i att det krävs färre sessioner än i mer traditionella terapier.

Samtalsrummet ska med integritet och medkänsla hjälpa människor ut ur psykiska problem och lidande, så att de kan nå sin fulla potential och därmed bidra till ett friskt, kreativt och medkännande samhälle. 

Individual- och parterapi.
Förutom individualterapi erbjuder Samtalsrummet även parterapi.

Varför gå i terapi?
För att få hjälp ut ur känslomässiga svårigheter eller lösa en akut krissituation.
För att bättre förstå sig själv och det som händer i ens liv.
För att kunna styra sitt liv i den riktning man önskar.

Här är några exempel på vad en psykoterapi kan hjälpa dig med:

 • problem i relationer
 • problem med känslor
 • nervositet, oro eller ångest
 • nedstämdhet eller depression
 • negativ stress eller utmattningssyndrom
 • dåligt självförtroende eller låg självkänsla
 • krissituation, sorg, separationer, förluster eller existentiella frågor
 • fobier
 • kroppsliga symtom, som diffusa smärtor, magproblem, sömnsvårigheter, yrsel, trötthet, långvarig huvudvärk eller andningsproblem
 • önskan om att utvecklas
Hur går en psykodynamisk psykoterapi till?
Terapin börjar med tre samtal där vi båda undersöker om terapin passar just dig och din personlighet (ingen terapi passar alla och vid alla sorters problem). Därefter gör vi en överenskommelse om hur terapin ska se ut. Det kan handla om en kortare eller längre terapi. Oftast träffas vi en gång i veckan under en begränsad eller längre period.

Samtalsrummets terapi grundar sig på följande synsätt:
 • Vi människor behöver känna oss trygga och värdefulla för att må bra.
 • Att känna sig trygg och värdefull handlar bland annat om att kunna vara närvarande i sina känslor och att kunna minnas det som har varit utan att det orsakar oss problem.
 • Vår inre verklighet är den primära, den yttre är sekundär. När vi får ordning på "insidan" faller saker och ting på "utsidan" på plats av sig självt.
 • Avgörande för vår inre verklighet är hur vi tar hand om våra känslor och behov. Detta påverkar hur vi mår och hur våra relationer till andra människor ser ut.
 • Vi behöver kunna förstå och hantera våra känslor, för att kunna styra vårt liv i den riktning vi vill.
 • När vi förstår och kan uttrycka våra känslor mår vi bra.
 • Det sätt på vilket våra känslor och behov bemöttes som barn formar hur vi tar hand om våra egna känslor och behov och hur mycket vi tycker oss vara värda att få våra behov tillgodosedda.
 • Det sätt på vilket vi hanterade livet, sådant det en gång såg ut, fortsätter vi omedvetet att använda även i vår nuvarande verklighet, men det är samtidigt det som kan leda oss in i svårigheter.
 • I det som händer oss i nuet finns ledtrådar till vårt förflutna. Vi behöver därför förstå våra känslor och vilka våra behov är.
 • Problem och svårigheter är naturliga och viktiga för att vi ska få syn på och kunna göra något åt vårt omedvetna beteende.
 • Vi bär inom oss de resurser som behövs för att läkas och kunna gå vidare mot det liv vi vill leva. Men vi kan behöva stöd och hjälp för att finna medkänslan med oss själva och för att våga tro på vår förmåga och vårt eget värde.