Kompetens

Jag har en grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) med psykodynamisk inriktning (PDT) med tonvikt på objektrelationsteori, självpsykologi och affektteori. Dessutom en fördjupning i kris/sorgearbete, korttidsterapi och stresshantering.
 
Jag har även en fil kand i psykologi från Lunds universitet, med fokus på stress och känslor, självmedkänsla, sorg och depression.
 
Jag är medlem i ISTDPsweden, Svenska Föreningen för fokuserad korttidsterapi, ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).

Jag har arbetat som samtalsterapeut inom socialtjänsten med fokus på ungdomar samt missbrukare. För närvarande arbetar jag som familjerådgivare/parterapeut.

Jag får handledning i individualterapi av Ylva Lindskog,  leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Institutet för psykoterapi samt i parterapi av Gerd Elliot, socionom, leg. psykoterapeut, certifierad EFT-terapeut, lärare och handledare i EFT, Parterapiinstitutet.
Jag har en grundläggande utbildning i Emotional Focused Therapy, EFT, anordnad av Parterapiinstitutet i Lund.

Under min utbildning i psykoterapi handleddes jag av Margareta Zaunders, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi.

Under min grundutbildning hade jag följande lärare: 
 • Paul Benér - Leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi 
 • MajLis Oldby - Socionom, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi 
 • Ulla Hellqvist - Leg psykolog, leg. psykoterapeut (barnpsykoterapeut) 
 • Maria Fitger - Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker och handledare. Medlem av International Psychoanalytic Association och Dansk Psykoanalytisk Selskab.
 • Håkan Johansson - Universitetslektor, leg psykoterapeut, klinisk psykolog i vuxenpsykiatrin.
 • Viola Argus-Zjivalic - Leg. psykolog och leg. psykoterapeut
 • Lena Wellén Andersson - Arbetsterapeut och bildterapeut
 • Margareta Brodén - Barnpsykolog, leg psykoterapeut och fil dr, psykoterapeut på Viktoriagården i Malmö.
 • Patricia Tudor-Sandahl - Fil dr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut 

Utbildning i ISTDP

 • Exploring the Intersection of ISTDP and Couples
  Therapy,
  Diane Byster, LMFT, NCC, RYT, Washington School of Psychiatry, 18 November, 2022
 • Repression: turning anger inward, webseminarium med Jon Frederickson, MSW, Washington School of Psychiatry, anordnat av ISTDP Israel, 3-4 augusti 2022
 • The conscious therapeutic alliance in ISTDP, webseminarium med Nat Kuhn, MD, psykiatriker och psykoterapeut, anordnat av Psykologvirke, Oslo, 27 september 2021
 • Moderate and Severe Fragility,  webseminarium med Jon Frederickson, MSW, Washington School of Psychiatry, anordnat av Psykoterapicentrum,18 juli 2020.
 • Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy för par och familjer, tre-dagars seminarium med Leone Baruh, psykolog och psykoterapeut, Köpenhamn, 27-29 februari 2020
 • "It's my fault" - treatment of depression, seminarium, med Jon Frederickson, MSW, Göteborg, 19 oktober 2018
 • How to treat medically unexplained symptoms and depression with ISTDP, Angela Cooper, klinisk psykolog och ass.prof. Jon Frederickson, MSW, Göteborg oktober 2017
 • Treatment of traumatized refugees and immigrants, Jon Frederickson, MSW, Ersta Sköndal Högskola  S:t Lukas utbildningsinstitut, Stockholm, oktober 2016
 • Maximizing effectiveness in dynamic psychotherapy, Patricia Coughlin, Ph.D., Malmö, september 2016
 • Psychodynamic case consultation, Jon Frederickson, Webinar, Society for the Advancement of Psychotherapy, maj 2015
 • Detecting and resolving pathological mourning, PhD Patricia Coughlin, Göteborg, september 2014
 • ISTDP-institutets internationella Precore-utbildning i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, Leg psykolog Tobias Nordqvist, Göteborg, 2014
 • Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy med särskilt fokus på bedömning, trauma, förlust och sorg vid allvarlig fysisk sjukdom, Jon Frederickson, Köpenhamn
 • Reaching the Affect: How to achieve deep healing in therapy, Jon Frederickson, MSW, Washington School of Psychiatry, Köpenhamn
 • Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy, Clinical Professor of Psychiatry Robert J. Neborsky, tvådagars-konferens Malmö, juli 2011