Böcker


Kroppen i psykoterapi - Med en introduktion till andningsmetoden Energy Flow Breathing

Den här boken betonar vikten av att arbeta med de kroppsliga uttrycken vid psykiska problem och de möjligheter och utmaningar som finns i ett sådant perspektiv.

Det är en självklarhet att betona att känslor och behov är något vi upplever i kroppen. Trots det är det inte lika självklart att närma sig detta i psykoterapi, genom just kroppen. Men känslor och behov är inte något som går att tänka sig fram till. De är fysiska i sina uttryck. De känns i kroppen. Det är hög tid att såväl psykoterapeut som klient får en kropp. Den här boken utgör förhoppningsvis ett bidrag i den utvecklingen.

Detta är en bok för alla som arbetar med människovårdande yrken. Den riktar sig inte bara till dem som arbetar med kroppsorienterade metoder, utan även till dem som arbetar med andra metoder och som vill integrera ny kunskap i sitt nuvarande arbetssätt.

Beställ boken i vår webbshop ovan!


Lysa med eget ljus - En självhjälpsbok

Vill du vara i en mer direkt kontakt med livet här och nu? Vill du kunna uppskatta och njuta av en solnedgång lika mycket som första gån­gen? Då är Lysa med eget ljus en bok för dig.
 
Mönster och vanor vi trivs med och känner oss bekväma i − de som hjälper oss att utveckla relationer som präglas av värme, förståelse och ömsesidigt växande − vill vi självklart behålla. Mönster och vanor som hindrar och hämmar oss – de som inte känns som oss själva eller som leder oss in i problem och svårigheter – vill vi däremot bli av med.

Lysa med eget ljus kommer att hjälpa dig få syn på de mönster och vanor som du sitter fast i och vad som vidmakthåller dem, så att du kan förän­dra dem och göra andra val.

Klart och tydligt och med ett språk, som ligger nära de allra flesta människors verklighet, beskriver Bertil Gyllen­sten och Görgen Olsson hur det är möjligt att bryta destruktiva vanor och mönster, och hur det är möjligt att leva det liv man vill leva.

Beställ boken i vår webbshop ovan!


Det terapeutiska mötet - Om relationens betydelse i psykoterapi och vardagsliv

Det här är en bok om hur man genom terapeutiska möten kan hjälpa en annan människa att finna trygghet, värde och mening.

Det terapeutiska mötet är tänkt att vara ett stöd för den som är intresserad av att bidra till en annan människas utveckling, mognad och förändring. Den riktar sig främst till psykoterapeuter men kan med behållning läsas av alla som i sitt arbete kommer i kontakt med människor som de förväntas kunna hjälpa samt av läsare som har ett intresse för personlig utveckling. Boken utgår från psykodynamisk teori. Den fokuserar med andra ord på känslor, relationer (specifikt på terapirelationen) och på hur tidigare erfarenheter gett upphov till återkommande teman och mönster i individens liv.

Det terapeutiska mötet är en bok inte bara för tanken utan också för känslan. "Nyfiket och respektfullt visar författarna hur psykoterapi på samma gång både är ett arbete och ett gemensamt mänskligt möte" (Ulla Hellqvist, leg psykolog, leg. psykoterapeut).   

Beställ boken i vår webbshop ovan!

Dessutom har jag skrivit boken
Sådan är du människa (2009). Visby: Nomen förlag/Books on demand, ISBN 978-91-633-4183-0