Besvär

Besvär och svårigheter kan bero på många saker. De kan uppstå som en följd av att man bär på sårbarheter sedan lång tid, vilka beror på de erfarenheter man gjort. Eller så kan problemen uppstå på grund av akuta händelser eller livsomständigheter. Oavsett hur det ligger till är det viktigaste att få hjälp att reda ut situationen.

De flesta människor stöter på någon form av psykiska problem i sina liv. Man kan till exempel möta förluster eller kriser, som man helt enkelt inte klarar av på egen hand. Då kan man behöva hjälp från vänner, anhöriga eller från någon som har som profession att hjälpa andra.

Det är det friska inom dig som söker hjälp

Att söka hjälp från någon som man inte känner kan kännas osäkert och otryggt. Det är naturligt att man känner så. Min erfarenhet är att de flesta människor tänker sig för väldigt noga innan de söker hjälp. Och när man väl söker hjälp har man också oftast anledning att göra det. Inte sällan har man haft en längre period då man försökt klara av problemen på egen hand, utan att lyckas. Ofta har besvären i stället bara blivit värre. Det är inte ovanligt att man känner skam över sin situation, för att man inte har lyckats lösa den själv. Men det finns ingen skam i att söka hjälp, tvärtom. Det visar att man hyser hopp och har en tro om att det är möjligt att förändra sin situation. Min erfarenhet är att när man väl fattat beslutet har man tagit ett stort och viktigt steg mot att bli fri från sina besvär.

Tag kontakt om du behöver hjälp. Under våra sessioner kommer jag att ge dig stöd och hjälp och guida dig i hur du ska bli fri från dina besvär och svårigheter. Det finns inga problem som är för små eller för stora.